Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

pomidorek
21:20
pomidorek
21:18
 ''....a może szczęśliwe zakończenie to pewność, że mimo wszystkich nieodebranych telefonów, złamanych serc, błędnie zinterpretowanych znaków, cierpień i wstydu.. nie straciło się nadziei.''
Reposted fromanobotakitak anobotakitak

July 07 2015

pomidorek
23:20
8038 39d7
Reposted fromTheGenuineM TheGenuineM
pomidorek
23:13
0805 148e
Escape together. 
Reposted fromi-ann i-ann
pomidorek
23:12
Reposted frombraindrops braindrops
pomidorek
23:08
Kiedy już przy mnie w końcu będziesz, nie puszczę cię dalej niż na odległość szeptu.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromsooo-sad1 sooo-sad1
pomidorek
23:08
6611 28ad 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
pomidorek
23:07
6792 5abb 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow

July 06 2015

pomidorek
23:33
8111 0551
Reposted fromipo ipo viaMezame Mezame
pomidorek
23:21
to straszne jak można zmarnować tyle dni czekając na Kogoś 
Reposted fromkabliukai kabliukai
pomidorek
23:19
8812 c143
Reposted fromot-byt ot-byt
pomidorek
23:13
9079 851a 500
Reposted fromwildeyed wildeyed
pomidorek
23:12
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromplayinglove playinglove
pomidorek
23:06
Życie jest zabawne, prawda? Kiedy już myślisz, że wszystko sobie poukładałeś, kiedy zaczynasz snuć plany i cieszyć się tym, że nareszcie wiesz, w którym kierunku zmierzasz, ścieżki stają się kręte, drogowskazy znikają, wiatr zaczyna wiać we wszystkie strony świata, północ staje się południem, wschód zachodem i kompletnie się gubisz. Tak łatwo jest się zgubić.
— Cecelia Ahern „Na końcu tęczy”
Reposted fromrominaplum rominaplum
pomidorek
23:05
Daleko i blisko. Pewnie czasami szedł tą samą ulicą, którą szłam ja. Albo słuchał tej samej muzyki, przeczytał tę samą książkę. Może uśmiechnął się w tym samym momencie… A może, kiedy dostał wiadomość, przez ułamek sekundy zastanawiał się, czy to ode mnie… Może zobaczył jakiś budynek i stwierdził, że by mi się spodobał. Może tego samego dnia, na tym samym lub innym kontynencie, zjedliśmy to samo śniadanie… Daleko, tak przeraźliwie daleko od siebie, przez parę minut czy sekund, myśląc o sobie nawzajem. Tak blisko jednocześnie…
— Patrycja Gryciak - Plan
pomidorek
23:04
9344 743c
Reposted fromnazarena nazarena
pomidorek
23:02
9470 dd73 500
Reposted fromnadianterpretacja nadianterpretacja
pomidorek
23:02
9471 c08d 500
Reposted fromnadianterpretacja nadianterpretacja
pomidorek
23:02
9483 65e0
Reposted fromsquirrling squirrling
pomidorek
23:02
9513 120a
Reposted fromxawery xawery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl